Laatste nieuwsAanbevelingen voor veilig onderhoud


Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxideongevallen bleek dat ook erkende installateurs soms cruciale fouten maken. Daarom heeft Uneto-VNI aanbevelingen voor alle installateurs opgesteld voor een veilige werking en verantwoord onderhoud van gastoestellen.

Op aandringen van de Consumentenbond zijn deze aanbevelingen ook in begrijpelijke taal openbaar gemaakt, zodat consumenten hun installateur kunnen vragen of hij werkt volgens deze procedure.

Uneto-VNI heeft een film over deze aanbevelingen gemaakt. Hij is bedoeld voor monteurs maar ook voor consumenten interessant om te bekijken. Volgens deze aanbevelingen moet een installateur bij een onderhoudsbeurt het volgende controleren:

• de waarden van koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) in de rookgassen van het gastoestel.

• de veiligheid van de rookgasafvoer. Woon je in een appartementencomplex dan controleert de installateur de aanwezigheid van de koolmonoxide in de ruimte.

• de afstelling van het gastoestel. Een optimale afstelling zorgt voor een veilige en energiezuinige werking van het gastoestel.

• de aanwezigheid van voldoende ventilatievoorzieningen in de ruimte.

• de montage van de installatie.

Aandachtspunten zijn de bevestiging van de rookgasafvoer en controle op lekkages. Bij installatie van een nieuwe ketel moet de rookgasafvoer vervangen worden. Rookgasafvoeren zijn ontworpen om net zo lang mee te gaan als een cv-ketel, niet veel langer. Hierop besparen kan tot lekkages en daardoor koolmonoxidevergiftiging leiden.

Consumentenbond pleit samen met Uneto-VNI, Brandweer Nederland en andere organisaties voor een verplichte erkenningsregeling voor cv-monteurs, met strenge eisen aan vakbekwaamheid en controles daarop. Zo moet het onmogelijk worden dat beunhazen gevaarlijke situaties veroorzaken en dat eerder gemaakte fouten over het hoofd worden gezien bij een onderhoudsbeurt.

Minister Blok (Wonen) heeft bekend gemaakt dat zo'n verplichte erkenningsregeling er inderdaad komt. Vanwege de tijd die nodig is voor het opleiden en bijscholen van installateurs zal de wetswijziging in 2019 ingaan. Je moet dan aan een uniform logo kunnen zien dat een bedrijf gecertificeerd is voor installatie en onderhoud van ketels. Consumentenbond blijft betrokken bij de precieze uitwerking van de regeling en zal toezien op goede kwaliteitsbewaking.

Koolmonoxidemelders

Opnieuw deugen koolmonoxidemelders niet:

fabrikant Index Holland roept alle CO-melders van het merk Pentagon, type EAP21AC, terug omdat er informatie ontbreekt op de melder en verpakking. Dit meldt de Voedsel en Waren Autoriteit. Het is niet de eerste CO-melder van dit fabrikaat die teruggeroepen wordt; eerder al moest een vergelijkbaar type (Pentagon EAP21H) teruggeroepen worden omdat het bij laboratoriumtesten geen alarm sloeg bij dodelijke hoeveelheden koolmonoxide.

Ook een CO-melder van König werd eerder teruggeroepen.

Ook een CO-melder van Blaupunkt deugt niet volgens de maatstaven van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Sissoo Technologies heeft geconstateerd dat de koolmonoxidemelders van het merk Blaupunkt, model CO-S1, een fabricagefout vertonen. Een fout in de sensor wordt niet gedetecteerd en bij een lage batterijspanning werkt de melder niet correct.

Er is veel mis met CO-melders, constateerde de NVWA al eerder. Zo slagen lang niet alle CO-melders voor kwaliteitstesten en is er veel mis met de bijsluiters en beschrijvingen van de apparaten. Ook naar aanleiding van het CO-rapport van Onderzoeksraad van de Veiligheid kwam veel kritiek op de meters, ondermeer vanuit Brandweer Nederland: gepleit wordt voor duidelijke eisen aan deze apparaten.

Naar aanleiding van de commotie rond de CO-melders heeft de ondernemersorganisatie voor (brand)veiligheid VEBON-NOVB online een lijst met veilige koolmonoxidemelders gepubliceerd.

Amsterdam:

Vier mensen zijn donderdag 12 januari 2017 met spoed naar een ziekenhuis gebracht, nadat ze door koolmonoxide onwel waren geworden. Dat gebeurde in een woning aan de Postjesweg in Amsterdam. Volgens AT5 gaat het om de bewoners van een pand, onder wie twee kinderen.

koolmonoxidevergiftiging

Een koolmonoxidevergiftiging:

Zo gaat dat; Koolmonoxide komt door inademing in je lichaam terecht.

Acute blootstelling veroorzaakt hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid, geheugenverlies en flauwvallen.

Gaat het om blootstelling aan een lage hoeveelheid gedurende langere tijd, dan kun je last hebben van een 'zware maag', druk op het hoofd, spierzwakte, tintelingen en stemmingsveranderingen.

Is de concentratie koolmonoxide in de lucht te hoog, dan kun je stoppen met ademhalen, treedt schade op aan het hart of het zenuwstelsel (inclusief de hersenen). Uiteindelijk kun je in coma raken en overlijden.

Probleem is: je ziet het niet, je ruikt het niet, en blootstelling aan een relatief lage hoeveelheid kan al levensgevaarlijk zijn: je raakt gedesorinteerd of valt in slaap, waardoor je jezelf niet meer in veiligheid kunt brengen en bedwelmd kunt raken, met de dood als gevolg.